Blue Flower

Utsikt från hotellet över en vik av Titicaca-sjön mot Puño.

Puno

Båtutflykt på Titicaca-sjön, Sydamerikas näst största sjö och världens högst belägna farbara sjö.

Titicaca

En strid ström av turistbåtar.

Båtar

Och en del som inte är turister. 

Båt

Uros-indianerna lever på vassöar ute i sjön. Här en ö som väntar på att ta emot "sin" turistbåt. "Jakttornet" är bara för att ge turisterna bättre utsikt.

Uros

 Uros-öarna i viken på vänstra sidan av kartan.

Karta

Två Uros (till höger) visar hur öarna byggs upp, först av sävens flytande rotsystem och sedan av flera lager säv. Ett extra lager säv under husen för att undvika fukt. Till vänster vår guide Helena samt lokalguiden för det här distriktet.

Öuppbyggnad

Typ hela byn. Nästa by i bakgrunden (med tornet).

Byn

Båt för att skjutsa turister bak till höger. 

Båt

Skolan med fotbollsplan.

Skolan

Tillbaka vid hotellet. Båtvägen till Uros-indianerna syns tydligt.

Båtväg

Comments powered by CComment