Blue Flower


Några timmar till på Smithsonian Air and Space Museum. Hann ändå inte gå igenom alla utställningarna...


Messerschmitt Me 262, World's first operational jet fighter. 1443 stycken byggdes, men de flesta förstördes i de allierades bombningar innan de hann tas i bruk. Idag finns bara 9 bevarade.


Dags för hemresa (efter att ha köat i en timme till KLM/Air France baggage drop).

 

Comments powered by CComment